Training en coaching voor kinderopvang organisaties

Als kinderopvangorganisatie – voorschools en buitenschools – is het van groot belang om een omgeving te creëren waarin alle kinderen profiteren van het pedagogische aanbod. Wij helpen je om deze pedagogische kwaliteit op een duurzame manier te ontwikkelen en naar een hoger niveau te tillen. Zo kun je ervoor zorgen dat het welbevinden van zowel de kinderen als de medewerkers hoog is en dat de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal zijn.

Om dit te realiseren, bieden wij verschillende soorten trainingen aan. Allen volgens de methode van de Communicatiecirkel en met inzet van video als bewezen feedback middel.

Gecertificeerde en gepassioneerde trainers

De methode ‘Communicatie en interactie is meer dan praten en spelen’ is ontwikkeld door en eigendom van Loes Kleerekoper en Lucie de Jong. Zij hebben in de loop der jaren meerdere trainers opgeleid die de basistraining voor kinderen van 0-12 jaar zelfstandig aanbieden.

Lucie de Jong