Video-werkbegeleiding voor coaches

dit traject wordt vanaf medio 2023 niet meer aangeboden

Met de methode ‘Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen’ leren pedagogisch medewerkers om hun interactievaardigheden te verdiepen. Zo zorgen zij dat de kinderen op hun groep een pedagogische relatie ervaren waarin ze gezien worden, gedijen en zich kunnen ontwikkelen tot krachtige persoonlijkheden.

De vaardigheden van pedagogisch medewerkers worden vergroot door de basistraining en door videowerkbegeleiding (vib coaching) die wordt uitgevoerd door de interne coach of werkbegeleider in de organisatie. De coach ondersteunt de medewerkers in het bereiken van de pedagogische doelstellingen, de groepsdoelen en persoonlijke leerdoelen van medewerkers in het pedagogisch handelen. De training video-interactie begeleiding leert hoe je als coach / werkbegeleider deze ondersteuning kan bieden.

Voor wie is de training?

Deze training is bedoeld voor pedagogisch coaches/werkbegeleiders en stafmedewerkers pedagogiek die werken in de kinderopvang, onderwijs.

Het startniveau voor deze training is:
– HBO agogische richting of vergelijkbaar en/of
– ervaring met begeleiding / coaching on the job

Wat leer je in de training?

– Analyseren van video opnames van medewerkers met behulp van de methode van de communicatiecirkel.
– Een relatie leggen met groeps- en pedagogische doelstellingen van de organisatie in deze analyse.
– Het inzetten van de communicatiecirkel bij het geven van feedback aan medewerkers.
– Het komen tot een goede pedagogische verdieping.
– Feedback geven zodanig dat medewerkers met elkaar reflecteren op effectieve communicatie en bereiken van doelstellingen.

Wat gebeurt er in de training?

In het eerste deel van het traject leer je analyseren: Wat is er te zien? Hoe gebruik je de communicatiecirkel bij je analyse? hoe kom je tot verdieping? En hoe verbind je wat je ziet met de (pedagogische) doelen die er zijn bij een activiteit?
Je oefent met opnames die je laat maken door de pedagogisch medewerkers in verschillende situaties.

Als je dat onder de knie hebt, gaat de nadruk meer liggen op het coachen van de pedagogisch medewerker met behulp van de video interactietechniek, en hoe je tot verdieping daarin komt.  Je analyseert de opnames die je hebt gemaakt en spreekt dit na in een werkbegeleidingsgesprek met de pedagogisch medewerkers van de groep. Dit probeer je zo veel mogelijk in te passen in de besprekingen die je daar toch al voor gepland hebt. Je oefent hier een aantal keren mee, krijgt feedback tijdens de trainingsbijeenkomst (je hebt jezelf op de video gezet tijdens de werkbesprekingen die je doet). Wanneer je de video-interactie techniek in beginsel goed toepast is het tijd om je eindverslag en opnames in te leveren. Na een positieve beoordeling krijg je het certificaat waarmee je werkbegeleiding mag geven met behulp van video-interactie.

Het traject volgt je eigen leerbehoeften: de een heeft het analyseren sneller onder de knie dan de ander, soms is juist het leren coachen en het komen tot verdieping een leerpunt. We gaan aan de slag met waar je beter in wilt worden en oefenen minder met waar je al goed in bent.

Hoe lang duurt de training?

De training omvat:

– 8 bijeenkomsten (ca. 3 uur), met tussenpozen van 3-4 weken
– 8 voorbereidingsopdrachten (ca. 4-5 uur per opdracht)
– eindopdracht (ca. 6 uur)

De meeste deelnemers doen in totaal ongeveer 9 maanden tot een jaar over het hele traject

Beoordeling en certificaat

Na een goede eindbeoordeling ontvang je een certificaat. De beoordeling wordt gebaseerd op een reflectieverslag, een eindverslag en een opname van een werkbespreking. Deze worden door 2 trainers beoordeeld.

Je wordt opgenomen in de databank van de trainingsorganisatie.

Geldigheid certificaat: er worden jaarlijks in je organisatie opfris en verdiepingsbijeenkomsten aangeboden. De methode werkt integraal, daarom volg je deze in je eigen organisatie.

Wat kost het?

De training kost

incompany € 2250,- per deelnemer (inclusief materiaal, beoordeling en certificaat, exclusief reiskosten van de trainer).

Er wordt geen BTW berekend (CRKBO-registratie).

Wanneer een deelnemer na 1 jaar het certificaat nog niet behaald heeft, vindt overleg plaats met de opdrachtgever over een eventueel vervolg van het traject (meerkosten).