Train-de-trainer

Ben je pedagoog en wil je zelf medewerkers uit jouw organisatie leren hoe ze goed contact maken met kinderen? Dan kun je trainer worden van de methode ‘Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen’!

Door de train-de-trainer te volgen, leer je:

  • de methode bekend te maken in je organisatie;
  • je pedagogisch medewerkers op te leiden om hun interactievaardigheden te verbeteren met behulp van de video interactie methodiek.

 

Voor wie is de training?

Deze training is bedoeld voor pedagogen die werken in de kinderopvang.

Het startniveau voor deze training is:
– HBO agogische richting
– ervaring in kinderopvang

Het is niet verplicht om te beschikken over een praktijkervaringsplaats om je opdrachten uit te voeren.

 

Wat leer je in de training?

Je wordt opgeleid om de basistraining aan pedagogisch medewerkers te kunnen geven. Deze laat pedagogisch medewerkers kennis maken met het goed en dieper toepassen van interactievaardigheden in het dagelijks werken op de groep met jonge kinderen.

Je leert:

  • De kennis die je nodig hebt om de methode en onderliggende theorie goed over te kunnen brengen tijdens je werk als trainer en/of pedagoog.
  • Vaardigheid voor het analyseren van beelden om diepgaand effectieve interactie kunnen herkennen, met behulp van de communicatiecirkel.
  • Het kunnen werken met het draaiboek van de training voor pedagogisch medewerkers.

Nadat je de train-de-trainer hebt gevolgd, kun je de methode ‘Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen’  overbrengen aan pedagogisch medewerkers en voorlichting verzorgen in een kinderopvangorganisatie over de methode. In de praktijk betekent dat: training en workshops geven aan pedagogisch medewerkers over hoe interactie en communicatie werkt, waarbij je beelden van de deelnemers gebruikt om ze vertrouwd te maken met video interactie begeleiding (VIB). In gesprek gaan met beleidsmakers, management om de methode te implementeren.

 

Hoe lang duurt de training?

De training duurt 3 volle dagen.

Dag 1: We verkennen en oefenen de uitgangspunten, het belang van en de theorie achter de methode. Ook doe je de eerste oefeningen met video interactie.
Dag 2: We focussen op de analyse en doen veel oefeningen om beelden te analyseren en te vertalen naar leerdoelen.
Dag 3: We oefenen de training voor pedagogisch medewerkers met werkvormen, videobeelden. Je krijgt het draaiboek voor de basistraining.

 

Certificering

Na het volgen van de train-de-trainer ben je gecertificeerd trainer in een erkende methode, die overtuigend wetenschappelijk onderbouwd is. Je bent opgenomen in het netwerk van gecertificeerde trainers.

Om de certificering te behouden neemt deel aan de jaarlijkse trainersmeeting waarin uitwisseling van expertise, deskundigheid, nieuwe ontwikkelingen plaats vindt waardoor je kwaliteit als trainer geborgd blijft.

 

Vervolg

Na de train de trainer kan je de training Video-werkbegeleiding volgen waarin je gaat leren hoe je met VIB de pedagogische medewerkers coacht, en daarbij de pedagogisch doelstellingen op de groep kunt bereiken en ondersteunen.

 

Wat kost het?

De training kost € 1.850,- per deelnemer.
Er wordt geen BTW berekend (CRKBO-erkenning).