Wie zijn wij?

De Ontwikkelaars

 

De methode ‘Communicatie en interactie is meer dan praten en spelen’ is ontwikkeld door en eigendom van Loes Kleerekoper en Lucie de Jong. Loes en Lucie hebben elkaar gevonden in hun passie om pedagogisch medewerkers in kindercentra effectief te helpen bij het werken aan een optimale opvoedingsomgeving voor de kinderen.

Loes Kleerekoper

Loes Kleerekoper werkte onder meer als coach en stafmedewerker pedagogisch beleid van kinderopvangorganisaties, heeft cursussen ontwikkeld en gegeven en heeft gepubliceerd over kinderopvangonderwerpen. Zij is mede-ontwikkelaar van het Pedagogisch Kader Kindercentra 0 – 4 jaar. Ook was zij een gewaardeerd lid van diverse landelijke adviesorganen en commissies.

Lucie de Jong is orthopedagoge en ontwikkelde vele trainingen en workshops voor professionals in het onderwijs en de kinderopvangbranche. In de kinderopvangbranche is ze werkzaam als adviseur, trainer van (onder andere) ontwikkelingsstimuleringsprogramma’s en kwaliteitsdeskundige. Naast de basistraining, geeft Lucie ook de Video-werkbegeleiding en de Train-de-trainer.

 

De Trainers

 

Dit zijn de gecertificeerde trainers van ‘Communicatie en interactie is meer dan praten en spelen’. De iconen geven aan voor welke training zij gecertificeerd zijn.

trainers training kinderopvang

 
 

Marijke Koreneef

e: marijkekoreneef@gmail.com

basistraining kinderopvang