Dichtbij de baby

“Wat doen jullie eigenlijk met mijn baby in het kindercentrum?”

Een vraag van ouders die ongetwijfeld herkenbaar is voor elke professional in de kinderopvang. En waarop je idealiter kunt antwoorden dat je de aandacht hebt voor de ontwikkeling van elke individuele baby. Maar hoe zorg je ervoor dat een baby jouw nabijheid echt ervaart, terwijl je ook opgeslokt wordt door de dagelijkse drukte op de groep? Hoe zorg je ervoor dat je elke baby een veilige, gehechte opvoedingsomgeving biedt?

De training ‘Dichtbij de baby’ is specifiek bedoeld om pedagogisch medewerkers op de babygroep te begeleiden in hoe zij elke baby individueel kunnen benaderen en stimuleren in hun ontwikkeling.

Voor wie is de training?

Je kunt deze training volgen als je pedagogisch medewerker bent en:
– werkzaam bent in kinderopvang of jeugdzorg;
– werkt met baby’s;
– een voorniveau hebt van minimaal PW niveau 3 (of een vergelijkbare opleiding).

Wat gebeurt er in de training?

Je krijgt achterliggende theorie met beelden uitgelegd en oefent met de andere deelnemers in het herkennen van effectieve, positieve interactie in allerlei situaties die zich voordoen op de groep. Je leert hiervoor de communicatie cirkel te gebruiken.

Naast de basiselementen van de methode, gaat deze training specifiek in op:

  • Hoe je ervoor zorgt dat elke baby nog beter gekend en gezien is door jou, hoe je daar verdieping in aanbrengt.
  • Ontwikkeling van de baby: wat gebeurt daar in dat brein?
  • Hechting en opvoedingsrelatie: waarom ben je zo belangrijk?

Je wordt gecoacht door een ervaren VIB trainer in je eigen praktijksituatie.

Hoe lang duurt de training?

‘De baby dichtbij’ is een combinatie van training en coaching. De pedagogisch medewerker wordt hier met behulp van pakkende werkvormen en coaching met video interactie in beweging gezet om haar kundigheid en plezier in het werken met baby’s te versterken. Het traject bestaat uit:

  • Uitgebreide telefonische intake door de trainer (1 uur)
  • 3 trainingsbijeenkomsten (à 4 uur, groepsbijeenkomst)
  • 2 VIB coachingssessies (totaal 4 uur; individueel)
  • Praktijk opdrachten (3×1 uur)
  • Digitale eindtoets (2 uur)

Beoordeling en certificaat

(voldoet aan de eisen van de wet IKK)

Na een goede eindbeoordeling ontvang je een certificaat. De beoordeling wordt gebaseerd op de eindopdracht waarin je reacties geeft op praktijksituaties en toelicht hoe je daar effectieve afstemming en interactie inzet.

De training hoort bij de door Nji erkende methode ‘Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen’ en voldoet aan de eisen van de wet IKK. Je wordt opgenomen in de databank van de trainingsorganisatie.

Wat kost het?

Deze training kan je in company bij je eigen organisatie volgen. Je kunt jezelf ook individueel opgeven. De training is onderdeel van de methode ‘Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen’.

Kosten € 895,- per persoon.
Er wordt geen BTW berekend (CRKBO-erkenning).